Kromer Biecz Festival

IDEA

W roku 2022 Kromer Festival Biecz odbędzie się pod hasłem Przemiany. Wybór idei został podyktowany z jednej strony zmianami, które dokonały się na całym świecie w ubiegłych latach, a które mają kardynalny wpływ na życie artystyczne i odbiór kultury. Z drugiej strony zaś stwierdzenie, że muzyka na przestrzeni wieków podlegała nieustannym przemianom, zaś kolejne pokolenia kompozytorów i wykonawców inspirowały się dokonaniami poprzedników, jest swoistym truizmem, niemniej truizmem, który powinien być nieustannie podkreślany – aby nie utracić łączności z przeszłością i dziedzictwem przodków i by pamiętać, że społeczeństwa rozwijają się niczym drzewa, czerpiąc życiodajne siły wprost z korzeni.

Tytułowe przemiany to także doskonały przyczynek, by ukazać związki muzyki dawnej z kulturą antyczną i ustanowionymi przez nią archetypami obrazującymi ludzkie postawy za pomocą mitologicznych alegorii. Nawrót do kultury klasycznej był także niezwykle znaczącym zwrotem w historii muzyki, który dał początek wielu stylom z powodzeniem rozwijanym przez największych kompozytorów baroku. Metamorfozom podlega także muzyka oddana w ręce wykonawców. Współczesne interpretacje dawnych dzieł, mimo że silnie osadzone w historycznych praktykach wykonawczych, są ex definitione obrazem współczesności, jej doświadczeń, wrażliwości czy wreszcie działalności muzycznej w kolejnych stuleciach. Wziąwszy pod uwagę wszechobecną w wiekach XVII i XVIII praktykę improwizacyjną, którą z powodzeniem wprowadzają w życie także artyści wykonywujący ów repertuar współcześnie, Festiwal zamierza także przybliżyć i ten aspekt wykonawczy, który doskonale mieści się w haśle przewodnim 8. odsłony Kromer Festival Biecz.

Ukazanie wykonawstwa historycznego z powyższych perspektyw pozwoli na realizację nadrzędnego celu zadania, mianowicie popularyzacji tego niezwykle silnego nurtu praktyki muzycznej poprzez odwołanie się do współczesnych doświadczeń. Takie ujęcie ukaże aktualność dziedzictwa oraz przemożny wpływ muzyki dawnych wieków na dzisiejsze postawy. Także staranny wybór wykonawców – zarówno tych znanych, będących w świecie muzyki dawnej swoistymi „liderami opinii”, jak i młodszych artystów, którzy czekają na odkrycie, pozwoli na wykazanie nieustannego zainteresowania wykonawstwem historycznym oraz jego promocję wśród odbiorców Festiwalu. Festiwal zadba także o reprezentatywną obecność muzyków polskich, zamierza bowiem wykazać, że i w kraju dysponujemy artystami formatu światowego.

Dzięki międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej obsadzie festiwal stanie się przyczynkiem do zawiązania nowych aliansów twórczych i budowania sieci łączącej artystów z pozornie odmiennych muzycznych światów. Dobór koncertów i ich harmonogram bierze pod uwagę kontekst wykonawczy i umiejętnie zestawia go z dziedzictwem Biecza – miasta Korony oraz ważnego ośrodka społecznego i muzycznego. Tymczasem dobór artystów został podyktowany ich umiejętnościami, pozycją na rynku muzycznym, wreszcie repertuarem, który w obrębie pięciu koncertów stara się pokazać mnogość form i pomysłów. Zostało to osiągnięte na kilku poziomach: dzięki zróżnicowaniu składów wykonawczych, repertuaru i czasu powstania dzieł. Jednocześnie pod różnorodnością, niewątpliwie wpływającą na atrakcyjność i pozwalającą odbiorcom obcować z muzyką dawną bez nuty znudzenia czy zniecierpliwienia, nieustannie obecna jest myśl zawarta w tytule Kromer Festival Biecz: Przemiany, realizowana dzięki powyższym założeniom. Co istotne, program stara się także zestawić nową falę artystów – interpretatorów dawnego dziedzictwa muzycznego z tymi, którzy, mimo iż ich pozycja jest już ugruntowana, wciąż pozostają siłą reformatorską. Jedni i drudzy z podobną odwagą otwierają oczy melomanów i krytyków przez rewolucyjne lub wyrafinowane odczytania dzieł znanych. Jak w każdej dziedzinie sztuki, tak i w muzyce zdarzają się utwory lub twórcy zapomniani – niejednokrotnie niesłusznie – przez współczesnych.

Organizatorzy starają się, aby Kromer Festiwal Biecz wyszukiwał i otwierał słuchaczy na te niezwykłe, a jednak mało znane muzyczne doznania.

Aktualności

05.07.2022

8. Kromer Festival Biecz – Przemiany

Kromer Festival Biecz w 2022 roku odbędzie w dniach 30 – 31 lipca. 

Pełny program Festiwalu znajdziecie Państwo tutaj.

Wstęp na wszystkie festiwalowe koncerty jest wolny.

30.07
sobota
19.30

To, co niezapisane: GROUNDS – a baroque big band

Chantal Santon-Jeffery | L’Achéron | François Joubert-Caillet

30.07
sobota
21.00

Goût français czy gusto italiano? Gdzie obce staje się narodowym

Ingrida Gapova | Cornu Copiae | Karolina Habało

31.07
niedziela
16.00

Od świtu do zmierzchu: kalejdoskop emocji

Cohaere Ensemble

31.07
niedziela
18.00

Nisi Dominus – gdzie zacierają się granice

Eva Zaïcik | Le Poème Harmonique | Vincent Dumestre

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partnerzy festiwalu

Organizatorzy

Bieckie Centrum Kultury
Miasto i Gmina Biecz

Mecenasi

MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Partner strategiczny

PGE

Partnerzy

Powiat Gorlicki

Patroni medialni

radio-krakow

Znak jakości

Kontakt

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18 38-340 Biecz
tel: 13 4471 034
e-mail: ok@biecz.pl
www.okbiecz.pl

Dyrektor artystyczny

Paweł Szczepanik

e-mail: director@kromerfestivalbiecz.pl

Media

Georgina Gryboś

tel: +48 791 633 933
e-mail: pr@kromerfestivalbiecz.pl

Produkcja

Jakub Strycharz

tel: +48 539 22 11 00

 © Kromer Festival Biecz 2022. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.