IDEA

Kromer Festival Biecz. Kultura I Rzeczypospolitej odbędzie się pod hasłem Przymierze, w symboliczny sposób odnosząc się do tego, co łączy – w opozycji do czasów, w których podziały rysują się nader wyraźnie. Punktem wyjścia dla tych rozważań będzie historyczny sojusz polsko-litewski przypieczętowany aktem Unii Lubelskiej i trwający ponad dwa stulecia. To czas nie tylko rozwoju Rzeczypospolitej, ale i okres niezwykłych zmian w muzyce, którym KFB oddaje hołd rokrocznie w każdy ostatni weekend lipca. Tym samym festiwal pokaże ewolucję muzyki i liczne pomosty, które ukazują polskie i europejskie dziedzictwo jako continuum, świadczące o żywotności i szacunku dla przeszłości, ale opowiadające o niej językiem współczesnym i pełnym bogactwa wyrazu.

To także przyczynek dla ukazania relacji Boga i człowieka – 9. odsłona „Kromer Festival Biecz. Kultura I Rzeczypospolitej”, w szczególnie troskliwy sposób potraktuje muzykę sakralną – tę, która kształtowała europejską wrażliwość od wieków średnich po wiek XX. Przymierze opowie również, że nawet w czasie największego kryzysu jedność – czy to skupiona wokół idei, religii czy doświadczeń – jest w stanie dać odpór najgorszemu złu.

Przymierze – ten symbol będzie oddany we wszystkich koncertach zaplanowanych na 2023 rok. Od Arte dei Suonatori i Anny Wiktorii Swobody, których repertuary pokażą wielokulturowy dwór polskich królów w XVIII wieku, przez hołd dla Henry’ego Purcella, zwanego Brytyjskim Orfeuszem, złożony przez potomnych czy Psalmy Dawidowe – owoc syntezy dwóch najtęższych umysłów polskiego renesansu: Jana Kochanowskiego i Mikołaja Gomółki, symbol przymierza Boga i człowieka. Festiwal zaprezentuje artystyczne mosty łączące Wenecję i Kraków oraz intensywne, międzynarodowe życie artystyczne nowej stolicy Rzeczypospolitej – Warszawy. Zwieńczeniem 9. odsłony Kromer Festivalu Biecz będą freski: Les Talens Lyriques z sopranistkami Marie Lys i Judith van Wanroij opowiedzą o Maryi w oparciu o dzieła Monteverdiego i Charpentiera – kompozytorów tylko pozornie odległych w czasie i przestrzeni – zaś pełną głębi Pasję Arvo Pärta przedstawi Capella Cracoviensis prowadzona przez Jana Tomasza Adamusa. Nie inaczej będzie w warstwie doboru artystów – muzyka jest doskonałym przyczynkiem dla artystycznych aliansów. Stąd występ Arte dei Suonatori z włoską sopranistką Francescą Lombardi Mazzulli, polskich śpiewaków z belgijskim zespołem Oltremontano, tria Overtone z pochodzącą ze Słowacji Ingridą Gápovą, wreszcie Les Musiciens de Saint-Julien z Timem Meadem i Robertem Getchellem.
Namacalnym dowodem na siłę Przymierza jest zawiązana w tym roku współpraca między Gminą Biecz i Telewizją Polską. To początek nowego rozdziału w historii festiwalu, dzięki któremu muzyka dawna i wykonawstwo historyczne, a w szczególności dzieła kompozytorów polskich i rodzimi artyści, mają szansę stać się udziałem powszechnej świadomości i znaczącą siłą napędową życia kulturalnego w kraju.

27.07
czwartek
19.30

Międzynarodowy dwór polskiego króla

Francesca Lombardi Mazzulli | Arte dei Suonatori | Marcin Świątkiewicz

27.07
czwartek
20.30

Planety tańcem poruszone

Cracovia Danza

27.07
czwartek
21.30

Weiss – wirtuoz polskich władców

Anna Wiktoria Swoboda

28.07
piątek
17.00

Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła

Teatr Klasyki Polskiej

28.07
piątek
19.30

Ode to Death – Blow & Purcell

Tim Mead | Robert Getchell | Les Musiciens de Saint-Julien | François Lazarevitch

28.07
piątek
21.30

Psałterz polski Mikołaja Gomółki

Adam Strug | Maria Erdman | Monodia Polska

29.07
sobota
19.30

Między Krakowem a Wenecją

Kromer Ensemble | Oltremontano | Wim Becu

29.07
sobota
21.30

Nie porzucaj nadzieje – Kochanowski/Zalewska

Marta Zalewska | AUKSO

30.07
Niedziela
16.00

Popołudniowa modlitwa

Ingrida Gápová | Overtone

30.07
Niedziela
19.00

Ave Maris Stella – Monteverdi & Charpentier

Judith van Wanroij | Marie Lys | Les Talens Lyriques | Christophe Rousset

30.07
Niedziela
21.30

Passio - Arvo Pärt

Capella Cracoviensis | Jan Tomasz Adamus

Patronat Honorowy

Organizatorzy

Bieckie Centrum Kultury
Miasto i Gmina Biecz
TVP logo

Mecenasi

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Partner strategiczny

PGE

Partnerzy

Patroni medialni

radio_krakow

Znak jakości

Kontakt

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18 38-340 Biecz
tel: 13 4471 034
e-mail: ok@biecz.pl
www.okbiecz.pl

 © Kromer Festival Biecz 2022. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.