01.08
Niedziela
19.00
wstęp wolny

Isola – źródłosłów izolacji

kolegiata pw. Bożego Ciała w Bieczu

Dorota Szczepańska – sopran
{oh!} Orkiestra Historyczna
Martyna Pastuszka – skrzypce, kierownictwo artystyczne

Koncert zamykający 7. odsłonę Kromer Festival Biecz w przekorny sposób odnosi się do tytułu całego festiwalu i opowiada o odosobnieniu, tęsknocie, wykluczeniu za pośrednictwem dzieł wokalnych i instrumentalnych Haydna i Neukomma. Clue programu jest nawiązująca do mitu o Ariadnie pozostawionej w osamotnieniu przez Tezeusza na wyspie Naksos kantata. Rozpisany na trzy lata śmiały projekt Martyny Pastuszki i {oh!} Orkiestry Historycznej zakłada przedstawienie dziewięciu opowieści dotyczących mitycznych lub biblijnych przemian, dla których impulsem są wewnętrzne lub zewnętrzne motywacje. Koncert {oh!} wieńczący festiwal w roku 2021 stanie się tym samym jednym z ogniw potężnego łańcucha spajającego mit z rzeczywistością. Śląska orkiestra rozpoznawana jako najlepszy polski zespół instrumentów historycznych gwarantuje ogniste zamknięcie 7. Kromer Festival Biecz, zaś zaproszona do projektu wybitna polska sopranistka Dorota Szczepańska brawurowo wykona partię lamentującej córki Minosa.

Repertuar

Franz Joseph Haydn – Koncert skrzypcowy G- dur
Allegro moderato – Adagio – Allegro

Sigismund Neukomm – Quintetto dramatique L’amante abandonnée
Amour – Infidélité – Désespoir

Franz Joseph Haydn – The Slave’s Lament

Franz Joseph Haydn – kantata Arianna a Naxos

Recitativo: Teseo mio ben dove sei?
Aria: Dove sei mio bel tesoro
Recitativo: Ma, a chi parlo?
Aria: Ach, che morir vorrei

Kontakt

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18 38-340 Biecz
tel: 13 4471 034
e-mail: ok@biecz.pl
www.okbiecz.pl

Dyrektor artystyczny

Paweł Szczepanik

e-mail: director@kromerfestivalbiecz.pl

Media

Georgina Gryboś

tel: +48 791 633 933
e-mail: pr@kromerfestivalbiecz.pl

Produkcja

Jakub Strycharz

tel: +48 539 22 11 00

 © Kromer Festival Biecz 2021. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.