27.07
czwartek
19.30
wstęp wolny

Międzynarodowy dwór polskiego króla

kolegiata pw. Bożego Ciała w Bieczu

Francesca Lombardi Mazzulli – sopran

Arte dei Suonatori

Marcin Świątkiewicz – klawesyn, kierownictwo artystyczne

Próżno szukać na drezdeńskim dworze Sasów polskich kompozytorów. Ale sporym błędem było jednocześnie traktowanie tego jako mankamentu. Wręcz przeciwnie – świadczy to dobitnie o tym, iż August II Mocny poświadczał swą pozycję w ówczesnej Europie jako władca o szerokich horyzontach, pozostający w kontakcie z dziedzictwem kulturowym Starego Kontynentu i czerpiący pełnymi garściami z najświeższych prądów. Drezno – siedziba polskich królów – stało się tym samym ośrodkiem ogniskującym wpływy francuskie, niemieckie i włoskie, zaś muzyka dworska tworzona dla Augusta II była emanacją elegancji i smaku.

Repertuar

Polonez

Johann Christoph Schmidt: Wiosna z Divertissement Les Quatre Saisons

Franz Benda: Symfonia B-dur – […], Andante sempre piano, Presto

Giovani Alberto Ristori: kantata Didone Abbandonata

Kontakt

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18 38-340 Biecz
tel: 13 4471 034
e-mail: ok@biecz.pl
www.okbiecz.pl

 © Kromer Festival Biecz 2022. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.