28.07
piątek
21.30
wstęp wolny

Psałterz polski Jana Kochanowskiego w czterogłosowym opracowaniu Mikołaja Gomółki

kościół św. Michała Archanioła w Binarowej, 21.30

Adam Strug i Monodia Polska

Maria Erdman – pozytyw

Melodie na psałterz polski Mikołaja Gomółki drukowane w 1580 roku w Krakowie to wolumin zawierający czterogłosowe opracowania starotestamentalnej Księgi Psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego. Polifoniczny styl Gomółki dostosowany jest do grupy docelowej wydawnictwa, opisanej przez autora w dedykacji dla biskupa Piotra Myszkowskiego: „Są łacniuchno uczynione / Prostakom nie zatrudnione. / Nie dla Włochów, dla Polaków / Dla naszych prostych domaków”. W programie koncertu znalazły się wybrane utwory z tej obszernej kolekcji oraz muzyka instrumentalna zachowana w polskich tabulaturach organowych – Jana z Lublina, Gdańskiej, Oliwskiej i Warszawskiej z wieków XVI i XVII.

Repertuar

Psałterz polski Jana Kochanowskiego w czterogłosowym opracowaniu Mikołaja Gomółki

PSALM 2 Quare fremuerunt Geneta Co za przyczyna tego zamieszania?
PSALM 132 Memento, Domine, David Pomni, Panie, Dawida 
PSALM 88 Domine Deus, salutis meae Boże, moja nadziejo 
PSALM 28 Ad Te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me Królu niebieski, zdrowie dusze mojej 
PSALM 38 Domine, ne in furora Tuo arguas me Czasu gniewu i czasu Twej popędliwości 

Kontakt

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18 38-340 Biecz
tel: 13 4471 034
e-mail: ok@biecz.pl
www.okbiecz.pl

 © Kromer Festival Biecz 2022. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.