13.03.2021

Europejski Dzień Muzyki Dawnej

21 marca, wraz z innymi festiwalami muzyki dawnej w całej Europie, Kromer Festival Biecz świętuje Europejski Dzień Muzyki Dawnej. W ramach obchodów tego święta dziedzictwa muzycznego dawnej Europy w Muzeum Ziemi Bieckiej wystąpi Cohaere Ensemble.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo tutaj.

Koncert będzie transmitowany na facebooku Kromer Festival Biecz.

KBF

6. Odsłona Kromer Biecz Festival – ONLINE

Koniec ubiegłego roku, który zintensyfikował prace nad 6. odsłoną Kromer Festival Biecz skupiał się na przywołaniu idei dialogu w wielu jego obszarach rozumienia i definicji, w tym na współodczuwaniu muzyki w tym samym miejscu i czasie. Niestety, pandemiczna rzeczywistość, która zawładnęła niemal całym globem, wzmożone środki ostrożności, przedłużająca się izolacja i brak dostępu do kultury w znanej dotychczas formie, sprawiły że stanęliśmy przed koniecznością rewolucyjnych rozwiązań. Zarówno artyści, jak i instytucje, organizatorzy, osoby odpowiedzialne musieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie o sposób przekazu, walkę o umożliwienie obcowania z kulturą wysoką, a nade wszystko zadbania o naszych wiernych słuchaczy i melomanów. Rewolucja, która nadaje zatem nowy rys Festiwalowi poszerza konstruowaną wcześniej definicję dialogu – główną ideą staje się korelacja i przenikanie się świata realnego z internetowym – muzyką na żywo z muzyką na żywo oddzielającą słuchaczy od artystów. Oto rewolucja!

Zaproszeni na Kromer Festival Biecz artyści zgodzili się na zmianę formuły występów w obliczu nowych wyzwań stojących przed całym światem. Ich tęsknota za działalnością koncertową pozwala Festiwalowi na kontynuowanie wspólnego przeżywania muzycznych emocji w czasie kwarantanny, dbając tym samym o bezpieczeństwo publiczności Festiwalu. Zaplanowaliśmy zatem transmisje online z koncertów wykonanych specjalnie dla nas. To działanie, które umożliwią platformy social mediowe, którymi dysponuje Kromer Festival Biecz, sprawią że w koncertach będzie można uczestniczyć zarówno w czasie rzeczywistym, jak i powrócić do nich wielokrotnie, gdyż pozostaną one zapisem audio-video, jako element festiwalowego archiwum.

6. odsłona Kromer Festival Biecz na powrót włączy Festiwal w europejską sieć łączności kulturowej, zarówno na poziomie repertuaru, jak i artystów. Uwzględniając znaczący udział artystów polskich, którzy twórczo przedstawią rodzimy i europejski dorobek muzyczny, Festiwal pokaże ewolucję idei i prądów muzycznych zachodzącą nieprzerwanie na przestrzeni wieków od XV do XVII oraz ich intensywną propagację w skali Starego Kontynentu, w tym Polski. Jest to szczególnie doniosła misja Festiwalu, gdyż wspomniana ewolucja i rozprzestrzenianie się nowych form muzycznych pozostawiły trwały ślad na dalszym rozwoju tej dziedziny sztuki.

Odkrycie tego śladu, pokazanie go we współczesnym kontekście w najlepszych artystycznych wykonaniach, jest podstawową misją Kromer Festival Biecz, dzięki czemu ma on w zamierzeniu trafić do współczesnego odbiorcy, zaznajamiając go z dziedzictwem polskim i europejskim. Niewątpliwy w tym udział, obok wybitnych interpretatorów muzyki dawnej, ma program złożony ze znaczących kompozycji dawnych wieków i idący śladem ewolucji myśli muzycznej. Dobór koncertów i ich harmonogram bierze pod uwagę kontekst wykonawczy i umiejętnie zestawia go z dziedzictwem Biecza – miasta Korony oraz ważnego ośrodka społecznego i muzycznego.

Dobór artystów został podyktowany ich umiejętnościami, pozycją na rynku muzycznym, wreszcie repertuarem, który w obrębie dziesięciu koncertów stara się pokazać mnogość form i pomysłów. Zostało to osiągnięte na kilku poziomach: dzięki zróżnicowaniu składów wykonawczych, repertuaru i czasu powstania dzieł, niewątpliwie wpływającą na atrakcyjność i pozwalającą odbiorcom obcować z muzyką dawną bez nuty znudzenia czy zniecierpliwienia.

Co istotne, program stara się także zestawić nową falę artystów – interpretatorów dawnego dziedzictwa muzycznego z tymi, którzy, mimo iż ich pozycja jest już ugruntowana, wciąż pozostają siłą reformatorską. Jedni i drudzy z podobną odwagą otwierają oczy melomanów i krytyków przez rewolucyjne lub wyrafinowane odczytania dzieł znanych. Jak w każdej dziedzinie sztuki, tak i w muzyce zdarzają się utwory lub twórcy zapomniani – niejednokrotnie niesłusznie – przez współczesnych. Staramy się, aby Kromer Festiwal Biecz wyszukiwał i otwierał słuchaczy na te fantastyczne, a jednak mało znane muzyczne doznania. Jednocześnie Festiwal mocno podkreśla wątki polskie, zarówno w sferze wykonawczej, jak i repertuarowej, i zestawia je z dziedzictwem spoza naszych granic – tym samym uwydatniając sieć łączącą wszystkie europejskie ośrodki zajmujące się kultywowaniem tradycji i wykonawstwem muzyki dawnej. To zestawienie pozwala pokazać siłę i witalność polskich twórców i muzycznej spuścizny naszego kraju.

Pierwotny kształt Kromer Festival Biecz uwypuklał ideę dialogu na wielu płaszczyznach, zwłaszcza muzycznych. Jego nowa formuła pozwoli na zjawisko dotąd niespotykane – żywy dialog między artystami, organizatorami i odbiorcami za pośrednictwem cyfrowych mediów. Mimo odległości, mimo braku fizycznego kontaktu, mimo niebezpieczeństw pandemii. Rewolucja, którą określa dialog – ta idea sama w sobie wydaje się rewolucyjna!

24.07
piątek
18.00

Nuit e iour – obsesja miłości

Sollazzo Ensemble (Szwajcaria)
Anna Danilevskaia (Rosja) – fidel, prowadzenie

24.07
piątek
20.00

Unlocked

Jorge Jiménez (Hiszpania) – skrzypce barokowe

25.07
sobota
18.00

quasi-Passione

Filippo Mineccia (Włochy) – kontratenor
Arte dei Suonatori (Polska)
Aureliusz Goliński (Polska) – skrzypce, kierownictwo artystyczne

25.07
sobota
20.00

Trzy oblicza baroku – airs & canzonette

Ensemble A Tre (Polska)
Anna Zawisza – sopran
Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, gitara barokowa
Julia Karpeta – viola da gamba

26.07
niedziela
16.00

Pieśń świtu – Marais, Sainte-Colombe & Forqueray

François Joubert-Caillet (Francja) – viola da gamba

26.07
niedziela
18.00

Promitat eterno / Nigunim

Bastarda Trio (Polska)
Paweł Szamburski – klarnet
Michał Górczyński – klarnet kontrabasowy
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela barokowa

26.07
niedziela
20.00

Au Louvre – opery, airs de cour i pieśni w Pałacu Królewskim

Adèle Charvet (Francja) – mezzosopran
Le Poème Harmonique (Francja)
Vincent Dumestre (Francja) – teorba, prowadzenie

Partnerzy festiwalu

Organizatorzy

Bieckie Centrum Kultury
Miasto i Gmina Biecz

Współorganizator

TVP Kultura

Mecenas

MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Partner strategiczny

Partner

Kontakt

Bieckie Centrum Kultury

ul. Rynek 18 38-340 Biecz
tel: 13 4471 034
e-mail: ok@biecz.pl
www.okbiecz.pl

Dyrektor artystyczny

Paweł Szczepanik

e-mail: director@kromerfestivalbiecz.pl

Media

Georgina Gryboś

tel: +48 791 633 933
e-mail: pr@kromerfestivalbiecz.pl

Produkcja

Jakub Strycharz

tel: +48 539 22 11 00

 © Kromer Festival Biecz 2020. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.